Privacy Policy

Privacy Policy HIER IN DE STAD.

“Hier in de stad” is opgezet om lokale ondernemers een ruggensteuntje te kunnen geven. Alle bedrijven mogen gebruik maken van de mogelijkheid om gratis te adverteren. Sta je in de folder, dan kun je onbeperkt gebruik maken van de mogelijkheid om gratis te adverteren via deze website. Wil je alleen op de site adverteren, dan kan dat ook. Neem contact met ons op en vraag een toegangscode op. Met deze toegangscode kun je zelf advertenties toevoegen op de site.

De gegevens welke door HIERINDESTAD.NL ontvangen worden, worden 100% voor eigen gebruik toegepast. De gegevens zullen beschermd bewaard worden en worden niet gebruikt om deze op enigerlei wijze door te verkopen of door te sturen aan andere media. Ook worden deze gegevens niet voor mailingen gebruikt.

De gegevens worden bewaard in een beschermde omgeving en op schriftelijk verzoek (via de post of E-mail) kunnen de gegevens verwijderd worden, nadat HIERINDESTAD.NL de werkzaamheden/opdrachten en daaruit voortvloeiende activiteiten heeft voltooid.

In de eerste instantie blijven de gegevens tot 2 jaar na laatste opdracht en/of activiteiten voor de opdrachtgever bewaard of zoveel langer indien dit noodzakelijk blijkt.

HIERINDESTAD.NL verstrekt geen gegevens aan derden, alleen indien dit noodzakelijk wordt geacht om een opdracht op een correcte wijze uit te moeten voeren. Er worden dan alleen diƩ gegevens verstrekt die nodig zijn om de opdracht op de correcte en volledige wijze uit te voeren. Met betrekking tot de inhoud van deze site is dat niet van toepassing.

In vrijwel alle gevallen betreft dat de doorlevering van een logo, naam en adres-gegevens en een E-mail adres of telefoonnummer. Andere gegevens, zoals BTW-nummers, KvK-nummers of bankrekeningnummers zullen door HIERINDESTAD.NL niet worden verstrekt, tenzij de opdrachtgever hier nadrukkelijk toestemming of opdracht voor geeft of heeft gegeven.

HIERINDESTAD.NL zal zo veel als mogelijk doen om de privacy-gegevens van opdrachtgevers te beschermen volgens de wet AVG.